Ajurveda

Ajurveda

Reč ajurveda (Ayurveda) je sanskritska kovanica, dva pojma – “ajusa”, koji znači život i “veda”, koji znači znanje.

Ajurveda je, dakle, znanje o životu nastalo u staroj indijskoj medicini koja u sebi objedinjuje iskustva drevnih filozofa i prastaru mudrost religioznih mudraca “Rišija”. Tradicionalni zapisi o ajurvedi datiraju od pre 5.000 godina p. n. e.

Život u ajurvedi je zamišljen kao udruženje tela, čula, uma i duše. Živi čovek je konglomerat tri doshe (Vata, Pitta i Kapha), sedam osnovnih tkiva (Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asthi, Mađa i Šukra) i otpadni proizvodi tela tj. “mala”, “mutra” i “sveda”. Tako ukupna telesna matrica se sastoji od doshe, tkiva i otpadnih proizvoda tela. Rast i propast ove matrice i njegovih sastojaka vrti se oko hrane koja se preradi u doshe tkiva i otpad. Gutanje, varenje, apsorpcija, asimilacija i metabolizam hrane vrše interakciju u zdravlju i bolestima kojim su značajno pogođeni psihološki mehanizmi, kao i bio-vatra (Agni).

Prema Aiurvedi, svi objekti u svemiru, uključujući ljudsko telo, čine pet osnovnih elemenata (Panchamahabhutas), odnosno zemlja, voda, vatra, vazduh i vakum (eter). Postoji uravnotežena kondenzacija ovih elemenata u različitim proporcijama kako bi odgovarala potrebama i zahtevima različitih struktura i funkcija matrice i njegovih delova. Rast i razvoj telesne matrice zavisi od njene ishrane, odnosno hrane. Hrana je, pak, sastavljena od pet gornjih elemenata koji dopunjuju ili neguju slične elemente tela nakon dejstva bio-požara (Agni). Tkiva tela su strukturalni entiteti doše su fiziološki entiteti izvedeni iz različitih permutacija i kombinacija Panchamahabhutasa.

Zdravlje ili bolest zavisi od prisustva ili odsustva balansiranog stanja ukupne telesne matrice uključujući balans između svojih različitih sastojaka. I unutrašnji i eksterni faktori mogu uzrokovati poremećaj u prirodnoj ravnoteži koja dovodi do bolesti. Ovakav gubitak ravnoteže može se dogoditi kroz ishranu ne-diskriminacije, nepoželjne navike i nepoštovanje pravila zdravog života. Sezonske abnormalnosti, nepravilna vježba ili neujednačena primjena organa čula i nespojiva dejstva tela i uma takođe mogu dovesti do stvaranja poremećaja postojeće normalne ravnoteže. Tretman se sastoji od vracćanja ravnoteže poremećene matrice u telesnom umu praćenjem ispravne ishrane, ispravljanja životne rutine i ponašanja, primjene lijekova i primjene preventivne Panchkarma i Rasaiana terapije.

Brza pretraga

Back to Top